Kære kunder, nogle af vores varenumre er ændret. Hvis du ikke længere kan finde en artikel, så send os et mail.

Esska.de ´s persondatapolicy og tilladelse til brug af data

Til vore kunder, Beskyttelse af din integritet har høj prioritet hos os. I det følgende informerer vi dig om, hvordan vi bruger dine personlige data når du besøger vores hjemmeside.

§ 1 Information om behandling af personspecifikke data.

(1) I det følgende informerer vi dig om, hvordan vi bruger dine personlige data når du besøger vores hjemmeside. Personspecifikke data er alle data, som knyttes til dig som individ f.eks. Navn, adresse, e-mail, brugeradfærd. (2)Ansvarlig i henhold til Art. 4 Abs. 7 EU-Datenschutz-Grundverordnung (DS-GVO) ist

ESSKA.de GmbH,
Administrerende direktør Eike Maria Gerke og Daniel Wurschy,
Borstelmannsweg 175
20537 Hamburg
Telefon: +49-(0)40-731036-0
Telefax: 049-(0)40-731036-50
E-Mail: info@esska.de.

Vor databeskyttelses ansvarlige er:
datenschutz@esska.de
(3) Når du har taget kontakt med os gennem e-mail eller gennem en kontaktformular, sparer vi de meddelte data (din email-adresse, dit navn og dit telefonnummer) så at vi kan besvare dine spørgsmål. De data, som vi har sparet i denne sammenhæng, sletter vi, når de ikke længere behøves, eller begrænser brugen i de tilfælde hvor lovlige opbevaringspligt findes.
(4) For de tilfælde, hvor vi for enkelte funktioner i vores tilbud må benytte os af en anden tjenesteudbyder, eller for reklameformål må bruge dine data, bliver du nedenfor i detaljer informeret om de forskellige metoder. Samtidig informerer vi om de fastlagte kriterier for dataens opbevaringstid
(5) For at forhindre tredje parts uberretigede brug af dine personlige data anvender vi SSL-teknik.

§ 2 Behandling af personspecifikke data ved besøg på vores hjemmeside

Ved blot at søge information på hjemmesiden, altså når du ikke registrerer dig eller meddeler os anden information, modtager vi kun den personspecifikke information som din browser formidler til vores server Når du ser på vores hjemmeside får vi følgende data som e rteknisk nødvendige for os for at kunne vise dig hjemmesiden, for at kunne opretholde sidens stabilitet og sikkerhed.und die Stabilität und Sicherheit zu gewährleisten (Rechtsgrundlage ist Art. 6 Abs. 1 S. 1 lit. f DS-GVO). Disse data og informationer spares i serverens logfiler.
  • IP-Adresse
  • Dato og tid for anråbet
  • tidszoneforskel mod Greenwich Mean Time (GMT)
  • anråbets indhold (konkret side)
  • adgangsstatus/HTTP-Statuskode
  • overført datamængde
  • Website, hvorfra anråbet kommer
  • Browser
  • driftsystem
  • Browsersoftware, sprog og version.
Ved at benytte disse almindelige data og informationer drager vi ingen konklusioner om dig. Server-logfilen er adskilt fra alle de af dig opgivne personspecifikke data.

§ 3 Dine rettigheder

(1)Du har følgende rettigheder overfor os vedrørende personspecifikke data:: § rettigheden om oplysninger i følge art. 15 DS-GVO i.V.m. § 34 BDSG. § rettigheden om justering i følge art. 16 DS-GVO. § rettigheden om sletning i følge art. 17 DS-GVO i.V.m. § 35 BDSG. § rettigheden om indskrænkning af brug i følge art. 18 DS-GVO. § rettigheden om dataoverførsel i følge art. 20 DS-GVO. § rettigheden om klage m.h.a. en kompetent databeskyttelses- behørig ifølge art. 77 DS-GVO i. V. m. § 19 BDSG. Behøver du at udnytte din ret til klage, kan du rette klagen til den under 1) nævnte databeskyttelsesansvarlige. § rettigheden om indsigelse i følge art.. 21 DS-GVO.

§ 4Indsigelse mod anvendelse af dine data

(1) Hvis du har medgivet brug af dine data, kan du til hver en tid tilbagekalde en sådan tilladelse. Tilbagekaldelsen træder i kraft, når du har meddelt os det. (2)Du kan gøre indsigelse mod unødvendig brug af dine personspecifikke data Dette er tilfældet når brugen ikke er specielt nødvendig for at besvare et spørgsmål. Efterfølgende forklares de enkelte funktioner. I indsigelsen ber vi dig forklare årsagerne til at vi ikke skal bruge dine personspecifikke data. Vi prøver din begrundede indsigelse og enten ophører/ anpasser brugen eller påviser tvingende årsager (lovmæssige), som medfører at vi fortsætter med dataforarbejdningen. (3) (3) Du kan selvfølgelig gøre indsigelse mod behandlingen af dine personlige data til reklame og dataanalyse. Om din indsigelse kan du informere os til følgende kontakter: ESSKA.de GmbH, Borstelmannsweg 175, 20537 Hamburg, Telefon: + 49- (0) 40-731036-0, Fax: 049- (0) 40-731036-50, E -Mail: info@esska.de.

§ 5 Automatiske beslutninger i individuelle tilfælde, herunder profilering

Du har ret til ikke at blive underkastet en beslutning, der udelukkende er baseret på automatiseret behandling - herunder profilering - der vil have retsvirkning eller tilsvarende påvirke dig på lignende måde. Dette gælder, medmindre beslutningen er nødvendig for at indgå en kontrakt mellem os eller som tilladt i henhold til Unionens eller medlemsstaternes lovgivning, som vi er underlagt, og sådan lovgivning skal tage rimelige skridt for at beskytte dine rettigheder, friheder og berettigede interesser indeholdt eller med dit udtrykkelige samtykke. Hvis beslutningen om at indgå eller gennemføre en kontrakt er påkrævet eller er baseret på udtrykkeligt samtykke, tager vi rimelige skridt for at beskytte dine rettigheder og friheder og dine berettigede interesser, herunder mindst retten til at få bedømmelse fra en person udover den registeransvarlige.> Hvis du ønsker at hævderettigheder relateret til automatiserede beslutninger, kan du altid kontakte os. Som ansvarlig virksomhed afstår vi fra automatisk beslutningstagning eller profilering.

§ 6 Opbevaringstid

Medmindre det respektive afsnit af denne databekyttelsespolicy udtrykkeligt regulerer sletningstiderne for bestemte data, vil vi slette dine personlige data i overensstemmelse med de respektive lovbestemte opbevaringsperioder, eller hvis lagringsformålet er ophørt. Efter fristens udløb vil dataene rutinemæssigt blive slettet, hvis de ikke længere er nødvendige for kontraktens opfyldelse eller kontrakfornyelse.

§ 7 Yderligere funktioner og tilbud på vores hjemmeside

(1) Ud over den rent informative brug af vores hjemmeside tilbyder vi forskellige tjenester, som du kan bruge, hvis du er interesseret. For at gøre dette skal du generelt give andre personlige oplysninger, som vi bruger til at levere tjenesten, og som de ovennævnte databehandlingsprincipper gælder for. (2)Til dels bruger vi dine data fra eksterne tjenesteudbydere. Disse er blevet omhyggeligt udvalgt og bestilt af os, er bundet af vores instruktioner og kontrolleres jævnligt. (3) Vi kan endvidere videregive dine personlige oplysninger til tredjepart, hvis vi deltager i aktion, kontrakter eller lignende tjenester sammen med partnere. For mere information henvises til dine personlige data eller nedenfor i beskrivelsen af tilbuddet. (4) For så vidt som vores tjenesteudbydere eller partnere er baseret i et land uden for Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde (EEA), informerer vi dig om konsekvenserne af denne omstændighed i beskrivelsen af tilbuddet.

§ 8 Eksterne Links

Vi bruger links på vores hjemmeside, der fører til andre hjemmesider (eksterne links). Deres indhold er ikke på vores server. Det eksterne indhold af disse links blev kontrolleret, når linkene blev indstillet. Det kan imidlertid ikke udelukkes, at indholdet senere er blevet ændret af de respektive udbydere. Hvis du bemærker, at indholdet af de eksterne udbydere overtræder gældende lov, bedes du kontakte os. Denne databeskyttelsespolicy gælder kun for indhold på vores hjemmeside.

§ 9 Brug af cookies

(1) Ud over de ovennævnte data spares cookies på din computer, når du bruger vores hjemmeside. Cookies er små tekstfiler, der er sparet på din hårddisk tildelt den browser, du bruger, og hvormed det sted, der angiver cookien (her gennem os) modtager visse oplysninger. Cookies kan ikke køre programmer eller sende virus til din computer. De tjener til at gøre internettet mere brugervenligt og effektivt. (2) Brug af cookies: a) Denne hjemmeside bruger følgende typer af cookies, hvis omfang og drift er forklaret nedenfor: § Flash-cookies (se b) § Vedholdende cookies (se c). b) Flash-cookies slettes automatisk, når du lukker browseren. Disse omfatter især session cookies. Dette gør det muligt for din computer at blive genkendt, når du vender tilbage til vores hjemmeside. Sessionscookies slettes, når du logger ud eller lukker browseren. c) Vedvarende cookies slettes automatisk efter en bestemt periode, hvilket kan variere afhængigt af cookien. Du kan til enhver tid slette cookies i sikkerhedsindstillingerne i din browser. d) Du kan konfigurere din browserindstilling efter dine ønsker. F.eks.. afslå accept af cookies fra tredjepart eller alle cookies. Vær opmærksom på at du muligvis ikke kan bruge alle funktioner på dette websted. e) [Vi bruger cookies til at identificere dig til opfølgende besøg, hvis du har en konto hos os. Ellers skal du logge ind igen for hvert besøg.] f) [De anvendte Flash-cookies opdages ikke af din browser, men via din Flash-plugin. OversætDeaktiver øjeblikkelig oversættelse 797/5000 f) [De anvendte Flash-cookies opdages ikke af din browser, men via din Flash-plugin. Desuden bruger vi HTML5-lagringsobjekter, som er sparet på din enhed. Disse objekter sparer de ønskede data uanset din browser og har ikke en automatisk udløbsdato. Hvis du ikke vil behandle Flash-cookies, skal du installere en tilsvarende tilføjelse, f.eks. F.eks. "Bedre privatliv" for Mozilla Firefox (https://addons.mozilla.org/en/firefox/addon/betterprivacy/) eller Adobe Flash killer cookie til Google Chrome. Du kan forhindre brugen af HTML5-lagringsobjekter ved at bruge privat indstilling i din browser. Vi anbefaler også, at du manuelt sletter dine cookies og browserhistorik periodisk.]

§ 10 Brug af vores webshop

(1) Hvis du ønsker at bestille i vores webshop, er det nødvendigt for indgåelse af kontrakten at du leverer dine personlige oplysninger, som vi har brug for til behandlingen af din ordre. Obligatoriske oplysninger, der er nødvendige for udførelsen af kontrakterne, er markeret særskilt, yderligere detaljer er frivillige. Vi bruger de data, du har leveret for at behandle din ordre. Til dette kan vi videresende dine betalingsdata til vores bank. Retsgrundlaget for dette er § 6 stk. 1 sætning 1 lit. b DS-GMO. Du kan frivilligt oprette en kundekonto, hvorved vi kan spare dine data til senere købstilfælde. Hvis du opretter en konto under "Min konto", vil de data, du angiver, blive tilbagekaldelige. Alle andre data, herunder din brugerkonto, kan du altid slette i kundeområdet. Vi kan også behandle de oplysninger, du giver, for at informere dig om andre interessante produkter fra vores shop eller til at sende dig e-mail med tekniske oplysninger. (2) På grund af kommercielle og skatteregler er vi forpligtet til at gemme din adresse, betalings- og bestillingsdata i en periode på ti år. Men efter to år begrænser vi behandlingen, dvs. dine data vil kun blive brugt til at overholde lovmæssige forpligtelser. (3) For at forhindre uautoriseret adgang fra tredjepart til dine personlige data, især økonomiske data, bliver ordreprocessen krypteret ved hjælp af SSL-teknologi.

§ 11 Brug af vores portal

(1)Når du ønsker at bruge vores portal, skal du registrere dig selv, ved at angive din e-mail adresse, navn, adresse, fødselsdato, fax, telefon, mobiltelefon og eget valg samt dit brugernavn. Der er ingen navnetvang, brug af pseudonym er mulig. Vi bruger den såkaldte double-opt-in procedure til registrering. Din registrering er først gennemført, når du har bekræftet din registrering via en bekræftelsesemail, sendt til dig til dette formå,l ved at klikke på linket deri. Hvis din bekræftelse ikke er modtaget inden for 24 timer, bliver din registrering automatisk slettet fra vores database. Ovennævnte data er obligatoriske, al anden information er frivillig når du bruger vores portal. (2) Når du bruger vores portal, sparer vi dine data, som kræves for opfyldelse af kontrakten, herunder detaljer om betalingsmetoden, indtil du selv sletter dem. Desuden sparer vi de frivillige data, du har leveret, når du bruger portalen, medmindre du sletter dem. Alle oplysninger kan styres og ændres i det beskyttede kundeområde. Retsgrundlaget er § 6 stk. 1 sætning 1 lit. f DS-GMO. >

§ 12 Anvendelse af betalingstjenesten PayPal

(1) På denne hjemmeside bruger vi tilbuddet om PayPal. Dette giver os mulighed for at tilbyde dig en nem betaling. Betalinger foretages via såkaldte PayPal-konti, som er virtuelle privat- eller erhvervskonti. En PayPal-konto administreres via en e-mail-adresse, hvorfor der ikke er noget klassisk kontonummer. PayPal gør det muligt at indlede online betalinger til tredjepart eller modtage betalinger. PayPal påtager sig også trustee-funktioner og tilbyder konsumentbeskyttelsestjenester. (2) Det europæiske driftsselskab for PayPal er PayPal (Europe) S.à.r. & Cie. S.C.A., 22-24 Boulevard Royal, 2449 Luxembourg, Luxembourg. (3) Hvis du vælger PayPa,l som betalingsmetode påi vores webshop, modtager PayPal de oplysninger, du har givet på den tilsvarende underside på vores hjemmeside. Desuden overføres dataene i § 2 i denne erklæring samt sådanne personoplysninger, som er nødvendige for afslutningen af kontrakten. Dette gøres uanset om PayPal har en brugerkonto, som du er logget på, eller hvis der ikke er nogen brugerkonto. Ved at vælge denne betalingsopsætning har du samtykket til den nødvendige overførsel af dine personlige data. (4) Formålet med dataoverførslen er at håndtere betaling og forebyggelse af bedrageri. Vi overfører kun personlige data til PayPal, hvis det er nødvendigt for overførslen. De personlige data, der udveksles mellem PayPal og os, kan overføres af PayPal til kreditrapporteringsbureauer. Denne overførsel sigter mod identitets- og kreditcheck. PayPal kan udlevere personlige oplysninger til datterselskaber og tjenesteudbydere eller underleverandører, i det omfang det er nødvendigt for at opfylde sine kontraktlige forpligtelser eller for at behandle dataf. Du har til enhver tid mulighed for at tilbagekalde tilladelsen til håndtering af dine personlige data mod PayPal . En tilbagekaldelse har ingen indflydelse på personoplysninger, der skal behandles, anvendes eller overføres til (kontraktlig) betalingsbehandling. Tilbagekaldelsen er ikke retroaktiv. (5) Yderligere oplysninger om formålet med og omfanget af dataindsamlingen og dets behandling af PayPal findes i deres privatlivspolitik. Der vil du også finde flere oplysninger om dine rettigheder og indstillinger for at beskytte dit privatliv: https://www.Paypal.com/webapps/mpp/ua/privacy-full?locale.x=da_US. PayPal er baseret i Schweiz og behandler dine personlige oplysninger via cloud-baserede servere. PayPal overholder bindende Corporate Rules godkendt af de relevante regulerende myndigheder: https://www.Paypal.com/webapps/mpp/ua/bcr?locale.x=da_US

§ 14 Kreditcheck

(1) Hvis du laver en online bestilling i vores butik, foretager vi en kreditcheck. De data, du har givet os som led i registreringsprocessen (§§ 10, 11), sendes til kreditreferencemyndigheder (såsom UC og Creditsafe) med henblik på at fastlægge kreditrisici eller standardrisici. Derfor behandler vi - i det omfang det er nødvendigt for vores service - personoplysninger, som vi har modtaget fra partnere, der er ansvarlige for dig eller fra andre tredjeparter (f.eks. UC) på en tilladt måde (f.eks. på grundlag af dit samtykke) og fremskaffes i fremtiden (fx for udførelse af ordrer, for udførelse af kontrakter eller på grundlag af dit samtykke). (2) Retsgrundlaget for dette er en interessebalance i henhold til § 6 stk. 1 lit. f) DS-GMO.

§ 15 Nyhedsbrev

(1) Du kan abonnere på vores nyhedsbrev, som informerer dig om vores aktuelle interessante tilbud. De annoncerede varer og tjenesteydelser er navngivet i samtykkeerklæringen. (2) For at tilmelde dig til vores nyhedsbrev bruger vi den såkaldte double opt-in procedure. Det betyder, at efter at du har registreret dig, sender vi dig en e-mail til den angivne e-mail-adresse, hvor vi beder dig bekræfte, at du ønsker at modtage nyhedsbrevet. Hvis du ikke bekræfter din registrering inden for 24 timer, bliver dine oplysninger blokeret og automatisk slettet efter en måned. Derudover gemmer vi dine IP-adresser og tidspunkt for registrering og bekræftelse. Formålet med proceduren er at bevise din registrering og om nødvendigt at informere dig om mulig misbrug af dine personlige data. (3) Det eneste vi behøver for at sende nyhedsbrevet, er din e-mail-adresse. Specifikationen af yderligere, særskilt markerede data er frivillig og vil blive brugt til at adressere dig personligt. Efter din bekræftelse gemmer vi din e-mail-adresse med det formål at sende dig nyhedsbrevet. Retsgrundlaget er § 6 stk. 1 sætning 1 lit. en DS-GMO. (4) Du kan til enhver tid tilbagekalde dit samtykke til at få sendt nyhedsbrevet og afmelde dig det. Du kan tilbagekalde ved at klikke på linket i hvert nyhedsbrevs e-mail, via e-mail til datenschutz@esska.de eller ved at sende en besked til kontaktoplysning. [(5) Vi påpeger, at vi vurderer din brugeradfærd, når vi sender nyhedsbrevet. Til denne evaluering indbefatter de sendte e-mails såkaldte web-beacons eller sporingspixel, der repræsenterer billedfiler, der er sparet på vores hjemmeside. Til evalueringerne forbinder vi de data, der er nævnt i § 2 og web-beacons med din e-mail-adresse og et individuelt ID. [OPTIONEL: Også i nyhedsbrevet modtagne links indeholder dette ID.] [EITHER:] Dataene indsamles udelukkende pseudonymiseret, så ID'erne ikke er knyttet til dine andre personlige oplysninger. En direkte personrelatering er udelukket. [OR:] Med de data, der opnås på denne måde, opretter vi en brugerprofil for at tilpasse nyhedsbrevet til dine individuelle interesser. Dermed registrerer vi, når du læser vores nyhedsbreve, hvilke links du klikker på og sammenstiller dine personlige interesser. Vi linker disse data til handlinger du har taget på vores hjemmeside. Du kan til enhver tid gøre indsigelse mod denne sporing ved at klikke på det separate link, der er angivet i hvetr e-mail eller informere os via en anden kontaktvej. Oplysningernespares, så længe du abonnerer på nyhedsbrevet.Efter en afmelding, sparer vi dataene rent statistisk og anonymt. [OPTIONEL: En sådan sporing er heller ikke mulig, hvis du harafaktiveret visning af billeder i dit e-mail-program som standard. I dette tilfælde vil nyhedsbrevet ikke blive vist fuldstændigt, og du kan muligvis ikke bruge alle funktionerne. Hvis du ser billederne manuelt, er ovennævnte sporing gjort. (6) Personoplysningerne, der indsamles under registreringsprocessen for nyhedsbrevet, vil kun blive brugt til at sende vores nyhedsbrev. Abonnenter på nyhedsbrevet kan også få besked via e-mail, hvis dette er nødvendigt for driften af nyhedsbrevet eller registreringen, som f.eks. i tilfælde af ændringer i nyhedsbrevet eller tekniske ændringer. Der vil ikke være nogen overførsel af de indsamlede personoplysninger som en del af nyhedsbrevet til tredjepart. Abonnement på vores nyhedsbrev kan til enhver tid opsiges af den pågældende. Samtykket til opbevaring af personoplysninger, som den registrerede har givet os til nyhedsbrevet, kan til enhver tid tilbagekaldes. Med henblik på at tilbage kaldetilladelsen findes der et tilsvarende link i hvert nyhedsbrev. Det er også muligt at afmelde nyhedsbrevet til enhver tid direkte på den ansvarliges hjemmeside.

§ 16 Brug af Sociale Media Plugins

1341/5000 (1) Vi bruger i øjeblikket følgende sociale medier plug-ins: Facebook, Google+, Twitter, Xing, T3N og LinkedIn. Vi bruger den såkaldte to-klik-løsning. Med andre ord, når du besøger vores hjemmeside, sendes ingen personlige data til udbyderne af plug-ins. Udbyderen af plug-ins kan identificeres ved at klikke på feltet over dets initialbog eller logo. Vi giver dig mulighed for at kommunikere direkte med udbyderen af plug-in via knappen. Kun hvis du klikker på det markerede felt og aktiverer det, modtager plug-in udbyderen de oplysninger, du har fået adgang til på den tilsvarende hjemmeside for vores onlinetjeneste. Desuden vil dataene nævnt i § 2 i denne erklæring blive overført. I tilfælde af Facebook og Xing, ifølge de respektive udbydere i Tyskland, anonymiseres IP-adressen umiddelbart efter indsamling. Ved at aktivere plug-in overføres personoplysninger til den pågældende plug-in-udbyder og spares der (med amerikanske udbydere i USA). Da plug-in-udbyderen udfører dataindsamlingen, især via cookies, anbefaler vi, at du sletter alle cookies, før du klikker på det gråtonedefel via sikkerhedsindstillingerne i din browser. (2) Vi har ingen indflydelse på de indsamlede data- og databehandlingsoperationer, og vi er heller ikke opmærksomme på det fulde omfang af dataindsamlingen, formålet med behandlingen, opbevaringsperioderne. Vi har heller ingen oplysninger om at slette de data, der er indsamlet af plug-in-udbyderen. (3) Plug-in-udbyderen gemmer de indsamlede data om dig som brugsprofiler og bruger dem til reklame, markedsundersøgelser og / eller skræddersyet website design. En sådan evaluering udføres især (også for brugere, der ikke er logget ind) til præsentation af behovsbaseret reklame og at informere andre brugere af det sociale netværk om dine aktiviteter på vores hjemmeside. Du har ret til at protestere mod dannelsen af disse brugerprofiler. Du skal da kontakte den respektive plug-in-udbyder for at protestere. Via plug-ins tilbyder vi dig mulighed for at interagere med de sociale netværk og andre brugere, så vi kan forbedre vores tilbud og gøre det mere interessant for dig som bruger. Retsgrundlaget for brugen af plug-ins er artikel 6 stk. 1 sætning 1 lit. (4) Dataoverførslen finder sted uanset om du har en konto hos plug-in-udbyderen og er logget ind der. Hvis du er logget ind hos plug-in-udbyderen, bliver dine data indsamlet fra os sendtdirekte til din eksisterende konto hos plug-in-udbyderen. Hvis du trykker på den aktiverede knap og f.eks. linker siden,sparer plug-in-udbyderen også disse oplysninger i din brugerkonto og deler den offentligt med dine kontakter. Vi anbefaler at logge ud regelmæssigt efter brug af et socialt netværk, men især inden du aktiverer knappen, da dette forhindrer dig at din profil bliver delt med plug-in-udbyderen. (5) For yderligere oplysninger om formålet og anvendelsesområdet for dataindsamlingen og dets behandling af plug-in-udbyderen henvises der til disse udbyderes kontaktoplysninger, som er angivet nedenfor. Der vil du også finde yderligere oplysninger om dine rettigheder og indstillinger for beskyttelse af dit privatliv. (6) Adresser for de respektive plug-in udbydere og URL med deres kontaktoplysninger: a) Facebook Inc., 1601 S California Ave, Palo Alto, California 94304, USA; http://www.facebook.com/policy.php ; http://www.facebook.com/help/186325668085084, http://www.facebook.com/about/privacy/your-info-on-other#applications http://www.facebook.com/about/privacy/your-info#everyoneinfo. Facebook er tilsluttetl EU-USA Privacy Shield Från , https://www.privacyshield.gov/EU-US-Framework . b) Google Inc., 1600 Amphitheater Parkway, Mountainview, California 94043, USA; https://www.google.com/policies/privacy/partners/?hl=de. Google er tilsluttetl EU-USA Privacy Shield, https://www.privacyshield.gov/EU-US-Framework . c) Twitter, Inc., 1355 Market St, Suite 900, San Francisco, California 94103, USA; https://twitter.com/privacy . Twitter er tilsluttetl EU-USA Privacy Shield https://www.privacyshield.gov/EU-US-Framework . d) Xing AG, Gänsemarkt 43, 20354 Hamburg, DE; http://www.xing.com/privacy . e) T3N, yeebase media GmbH, Kriegerstr. 40, 30161 Hannover, Deutschland; https://t3n.de/store/page/datenschutz. f) LinkedIn Corporation, 2029 Stierlin Court, Mountain View, California 94043, USA; http://www.linkedin.com/legal/privacy-policy .er tilsluttetl EU-USA Privacy Shield , https://www.privacyshield.gov/EU-US-Framework .

§ 17 YouTube-videoer

(1) Vi har inkluderet YouTube-videoer i vores online-tilbud, som er sparet på http://www.YouTube.com og kan afspilles direkte fra vores hjemmeside. (2) Ved at besøge hjemmesiden modtager YouTube de oplysninger, du har fået adgang til på den tilsvarende underside på vores hjemmeside. Desuden vil dataene nævnt i § 2 i denne erklæring blive overført. Dette sker uanset om YouTube har en brugerkonto, som du er logget ind på, eller hvis der ikke er nogen brugerkonto. Når du er logget ind på Google, vil dine data blive delt direkte til din konto. Hvis du ikke ønsker at knytte din profil til YouTube, skal du logge ud, før du aktiverer knappen. YouTube gemmer dine data som brugsprofiler og bruger dem til reklame, markedsundersøgelser og / eller brugerdefineret design af dets hjemmeside. En sådan evaluering udføres især (selv for brugere, der ikke er logget ind) for at give passende reklame og at informere andre brugere af det sociale netværk om deres aktiviteter på vores hjemmeside. Du har ret til at protestere mod oprettelsen af disse brugerprofiler. Protesten skal rettes til YouTube (3) Yderligere oplysninger om formålet med og omfanget af dataindsamlingen og dets behandling af YouTube findes i Privacy Policy. Du får også flere oplysninger om dine rettigheder og personlige oplysninger her: https://www.google.com/intl/da/policies/privacy. Google behandler også dine personlige oplysninger i USA og er tilsluttetl EU-USA Privacy Shield ,https://www.privacyshield.gov/EU-US

§ 18 Anvendelse af skalerbar central målemetode (SZM)

(1) Vores hjemmeside bruger målemetoden ("SZMnG") på INFOnline GmbH (https://www.infonline.de) for at bestemme statistiske parametre for brug af vores tilbud. Målet med måleområdet er at bestemme brugintensiteten, antallet af brugere på en hjemmeside og surfingadfærden statistisk - baseret på en ensartet standardprocedure - og dermed opnå sammenlignelige værdier på tværs af markedet. For webtilbud, der er medlemmer af informationssamfundet for at bestemme fordelingen af reklame e. V. (IVW - http://www.ivw.eu) eller i studierne af Arbeitsgemeinschaft Online-Forschung e. V. (AGOF - http://www.agof.de), offentliggøres brugt statistik regelmæssigt af AGOF og Arbeitsgemeinschaft Media Analyse e. V. (agma - http://www.agma-mmc.de), og IVW udgives og kan ses på de respektive hjemmesider. 1. Databehandling 347/5000 INFOnline GmbH indsamler og behandler data i overensstemmelse med tysk databeskyttelseslovgivning. Tekniske og organisatoriske foranstaltninger sikrer, at de enkelte brugere ikke kan identificeres. Data, der kan være relateret til en bestemt identificerbar person, vil blive anonymiseret så hurtigt som muligt. 1.1 Anonymisering af IP-adressen På internet kræver hver enhed til overførsel af data en unik adresse, den såkaldte IP-adresse. Den i det mindste midlertidige opbevaring af IP-adressen er teknisk nødvendig på grund af internets funktion. IP-adresserne forkortes før enhver behandling og behandles kun anonymt. Der er ingen lagring eller behandling af de ikke-forkortede IP-adresser. 1.2 Geolocation op til niveauet for de føderale stater / regioner En såkaldt geo-lokalisering, dvs. tildeling af et websiteopkald til opkaldets sted, foregår udelukkende på basis af den anonyme IP-adresse og kun op til de geografiske niveauer i de føderale stater / regioner. Under ingen omstændigheder kan der træffes en konklusion om det specifikke opholdssted for en bruger fra den geografiske information, der opnås på denne måde. 1.3 Identifikationsnummer på enheden Målmåling bruges til at genkende computersystemer alternativt enten en cookie med identifikatoren "ioam.de", et "Lokalt lagringsobjekt" eller en anonym signatur, som er oprettet af forskellige automatisk transmitterede oplysninger fra din browser. Cookies gyldighed er begrænset til maksimalt 1 år. > 1.4 Login ID Til måling af distribueret brug (brug af en tjeneste af forskellige enheder) kan bruger-ID'en overføres til INFOnline ved login, hvis det er tilgængeligt som en anonym check-sum. 2. Sletning Det sparede slettes senest efter 7 måneder. 3. Modsigelse Hvis du ikke ønsker at deltage i måling, kan du være uenig på følgende link: http://optout.ioam.de Yderligere information om databeskyttelse i måleprocessen findes på INFOnline GmbHs hjemmeside (https://www.infonline.de), som driver måleprocessen, AGOFs databeskyttelseswebsted (http://www.agof.de/datenschutz) og Databeskyttelseswebsted for IVW (http://www.ivw.eu). (2) Vi bruger SZM processen til at analysere og regelmæssigt forbedre brugen af vores hjemmeside. Med statistikken kan vi forbedre vores tilbud og gøre det mere interessant for dig som bruger. Retsgrundlaget for anvendelsen af SZM-proceduren er artikel 6, stk. 1, sætning 1 lit. f DS-GMO.

§ 19 Brug af Google AdSense

(1) Denne hjemmeside bruger online-annonceringstjenesten Google AdSense, som giver mulighed for at præsentere annoncering, der er skræddersyet til dine interesser. Vi er interesserede i at vise dig reklamer, der kan være af interesse for dig for at gøre vores hjemmeside mere interessant for dig. Den indsamler statistiske oplysninger om dig, som behandles af vores reklamepartnere. Disse annoncer kan ses ved hjælp af "Google annoncer" reference i annoncen. (2) Ved at besøge vores hjemmeside modtager Google de oplysninger, du har fået adgang til vores hjemmeside. Google bruger et webstacon til at indstille en cookie på din computer. De data, der er nævnt i § 2 i denne erklæring, overføres. Vi har ingen indflydelse på de indsamlede data, og vi er heller ikke opmærksomme på det fulde omfang af dataindsamlingen og varigheden af oplagringen. Dine data vil blive sendt til USA og evalueret der. Hvis du er logget ind med din Google-konto, kan dine data ldeles direkte til den. Hvis du ikke vil forbinde med din Google-profil, skal du logge ud. Det er muligt, at disse data kan deles med Googles entreprenører til tredjepart og offentlige myndigheder. Retsgrundlaget for behandlingen af dine data er artikel 6 stk. 1 sætning 1 lit. f DS-GMO. Dette websted tjener ikke tredjepartsannoncer via Google AdSense. (3) Du kan afvise brugen af cookies ved Google AdSense på forskellige måder: a) ved at ændre indstillingerne på din browser, især undertrykkelse af tredje cookie betyder, at du ikke vil modtage tredjepartsannoncer; b) ved at afaktivere interessebaserede annoncer på Google via linket http://www.google.com/ads/preferences, som vil blive slettet, hvis du sletter dine cookies c) ved at afaktivere interessebaserede annoncer fra de udbydere, som er en del af den selvregulerende kampagne "Om annoncer", linket http://www.aboutads.info/choices, denne indstilling slettes, når du sletter dine cookies; d) http://www.google.com/settings/ads/plugin ved permanent afaktivering i din Firefox, Internet Explorer eller Google Chrome på linket. Vi påpeger, at du i dette tilfælde ikke kan bruge alle funktionerne på vores hjemmeside fuldt ud. > (4) For yderligere oplysninger om formålet med og anvendelsesområdet for dataindsamling og -behandling, og for yderligere information om dine rettigheder og personlige oplysninger, kontakt venligst: Google Inc., 1600 Amphitheater Parkway, Mountainview, California 94043, USA; Fortrolighedspolitik for annoncering: http://www.google.com/intl/da/policies/technologies/ads. Google er tilsluttet EU-US Privacy Shield, https://www.privacyshield.gov/EU-US >

§ 20 Brug af Google Adwords-konvertering

(1) Vi bruger Google Adwords for at gøre opmærksom på vores attraktive tilbud ved hjælp af reklamematerialer (såkaldte Google Adwords) på eksterne websteder. I forhold til data i reklamekampagnerne kan vi afgøre, hvor vellykket de individuelle reklameforanstaltninger er. Vi er interesseret i at vise dig reklamer, der er af interesse for dig, for at gøre vores hjemmeside mere interessant for dig og for at opnå en rimelig beregning af reklameomkostninger. (2) Disse reklamematerialer leveres af Google via såkaldte "ad servers". For at gøre dette bruger vi cookies til annonceservere, som måler visse præstationsmålinger, såsom annoncer eller brugerklik. Hvis du åbner vores hjemmeside via en Google-annonce, gemmer Google Adwords en cookie på din pc. Disse cookies taber normalt deres gyldighed efter 30 dage og er ikke beregnet til at identificere dig personligt. Denne cookie vil typisk bruge det unikke cookie-id, antallet af annoncevisninger pr. Placering (Frekvens), sidste visning (relevant for konvertering efter visning) og fravalgsoplysninger som analyseværdier vil blive sparet (3) Disse cookies giver Google mulighed for at genkende din internetbrowser. Hvis en bruger besøger bestemte sider på en Adwords-kundes websted, og den cookie, der er gemt på deres computer, ikke er udløbet, kan Google og kunden opdage, at brugeren klikker på annoncen og blev omdirigeret til den pågældende side. Hver Adwords-kunde tildeles en anden cookie. Cookies kan ikke spores via Adwords-kundernes websteder. Vi indsamler og behandler ikke personoplysninger i de ovennævnte reklameforanstaltninger. Vi modtager kun statistiske evalueringer fra Google. På baggrund af disse evalueringer kan vi identificere, hvilke af de anvendte reklameforanstaltninger der er særligt effektive. Vi modtager ikke yderligere data fra brug af reklamematerialet. Vi kan ikke identificere brugerne på baggrund af disse oplysninger. (4) På grund af de anvendte markedsføringsværktøjer etablerer din browser automatisk en direkte forbindelse til Google-serveren. Vi har ingen kontrol over omfanget og den videre udnyttelse af dataene, som er oparbejdet af Google's brug af dette værktøj og derfor informerer dig om det vi ved: Ved at inkorporere AdWords-konvertering modtager Google de oplysninger, som om du er denmodtagende del af vores internetudsendelse eller efter et klik på en annonce fra os. Hvis du er registreret hos en tjeneste, der leveres af Google, kan Google associere besøget med din konto. Selvom du ikke er registreret hos Google eller ikke har logget ind, er der en chance for, at udbyderen vil finde og gemme din IP-adresse. (5) Du kan nægte at deltage i denne sporingsproces på flere måder: a) ved at ændre indstillingerne på din browser, især fravalg af tredje cookie betyder, at du ikke vil modtage tredjepartsannoncer; b) ved at afaktivere cookies for konverteringssporing ved at indstille din browser til at blokere cookies fra domænet "www.googleadservices.com" https://www.google.de/settings/ads, denne justering slettes, når du sletter dine cookies c) ved at afaktivere interessebaserede annoncer fra de udbydere, der er en del af den selvregulerende kampagne "Om annoncer", linket http://www.aboutads.info/choices, denne indstilling slettes, når du sletter dine cookies; d) http://www.google.com/settings/ads/plugin ved permanent afaktivering i din Firefox, Internet Explorer eller Google Chrome på linket. Vi påpeger, at du i dette tilfælde ikke kan bruge alle funktionerne på vores hjemmeside fuldt ud. (6) Retsgrundlaget for behandlingen af dine data er artikel 6 stk. 1 sætning 1 lit. f DS-GMO. For mere information om privatlivets fred hos Google, se http://www.google.com/intl/da/policies/privacy og https://services.google.com/sitestats.html. Alternativt kan du besøge webstedet Network Advertising Initiative (NAI) på http://www.networkadvertising.org. Google er tilsluttetl EU-US Privacy Shield, https://www.privacyshield.gov/EU-US >

§ 21 remarketing

Udover AdWords-konvertering bruger vi Google Remarketing-applikationen. Dette er en proces, som vi gerne vil gøre dig opmærksom på. Denne applikation giver dig mulighed for at se vores annoncer efter at have besøgt vores hjemmeside, når du fortsætter med at bruge internettet. Dette gøres ved hjælp af cookies sparet i din browser, hvorved din brugeradfærd, når du besøger forskellige websteder, registreres og evalueres af Google. Sådan fastslår Google dit tidligere besøg på vores hjemmeside. En kombination af de data, der blev indsamlet under remarketing med dine personlige data, som muligvis spares af Google, forekommer ikke ifølge Google. I henhold til Google anvendes pseudonymisering i remarketing.

§ 22 Facebook - brugerdefinerede målgrupper

(1) Hjemmesiden anvender også remarketingfunktionen "Custom Audiences" fra Facebook Inc. ("Facebook"). Dette giver brugerne af hjemmesiden mulighed for at vise interessebaserede annoncer ("Facebook-annoncer") som en del af deres besøg på det sociale netværk Facebook eller andre hjemmesider, der også bruger processen. Vi er interesserede i at vise dig reklamer, der er interessante for dig, for at gøre vores hjemmeside mere interessant for dig. (2) På grund af de anvendte markedsføringsværktøjer etablerer din browser automatisk en direkte forbindelse til Facebook-serveren. Vi har ingen kontrol over omfanget og videreudnyttelsen af dataene, som opstår ved brug af dette værktøj fra Facebook og informerer dig derfor om det vi ved: Ved integrationen af Facebook Custom Audiences får Facebook de oplysninger, som du har givet på vores rigtige hjemmesideeller har klikket på en besked fra os. Hvis du er registreret hos en tjeneste hos Facebook, kan Facebook dele besøget på din konto. Selvom du ikke er registreret hos Facebook eller ikke har logget ind, er der en chance for, at udbyderen vil finde ud af og spare din IP-adresse og andre identificerende funktioner. (3) Afaktivering af "Facebook Custom Audiences" -funktionen er tilgængelig for indlogget brugere på https://www.facebook.com/settings/?tab=ads#_. (4) Retsgrundlaget for behandlingen af dine data er artikel 6, stk. 1, sætning 1 lit. f DS-GMO. For mere information om databehandling via Facebook, besøg venligst https://www.facebook.com/about/privacy.

§ 23 A/B-Testing

1) Denne hjemmeside udfører brugeradfærdsanalyse gennem A / B-test. På den måde kan vi vise dig vores hjemmesider med lidt varieret indhold afhængigt af en profilopgave. Dette giver os mulighed for at analysere vores tilbud, forbedre det regelmæssigt og gøre det mere interessant for dig som bruger. Retsgrundlaget for A / B-test er artikel 6 stk. 1 sætning 1 DS-GMO. (2) Til denne vurdering spares cookies (mere detaljeret i § 9) på din computer. Den ansvarlige person lagrer de oplysninger, der udelukkende er indsamlet på sin server i [Danmark]. Du kan forhindre evalueringen ved at slette eksisterende cookies og forhindre lagring af cookies. Hvis du forhindrer opbevaring af cookies, påpeger vi, at du muligvis ikke kan bruge vores hjemmeside i det fulde omfang. Forebyggelse af opbevaring af cookies er mulig via indstillingen i din browser. Det er muligt at forhindre brugen af A / B-test ved at fjerne [det følgende afkrydsningsfelt for at aktivere plug-in-programmet:]. (3) Før analyserne udføres, behandles IP-adresserne i forkortet form, således at et direkte forhold mellem personer kan udelukkes. IP-adressen fra din browser vil ikke blive slået sammen med andre data indsamlet af os.